Sayfalar

14 Aralık 2015 Pazartesi

Nuaym'ın Kitabü'l-Fiten'indeki Rivayetlerde Arap Baharı ve Sonrası Haber mi Verildi?

Nu'aym bin Hammad adında bir hadis âliminin bir "Kitabü'l-Fiten'i" vardır ki burada Peygamberimiz ve ashabdan olan rivayetlerle âhir zaman fitneleri anlatılır. Zannımca bu kitabın rivayetleri zayıf sayılmaktadır; ancak zayıf rivayetler, tamamen mevzu (uydurma) olmadıkça biraz sahihlik payı bulundurup bazı konularda düşünce malzemesi teşkil edebilirler. Bunlara hüküm bina edilemez, din (yasa) bunlara dayanmaz, ama bunlar hakkında düşünmekten zarar gelmeyecektir. Dahası, aşağıda göreceğiniz üzere, bu hadisleri uydurmak için düşünülebilir herhangi bir sebep olmadığından ve bunlar İsrailiyyat kaynaklı da olamaz göründüklerinden, bu hadislerin statüsü belki de aslında "sahih" olabilir.

Bu sayfanın en altında göreceğiniz sayfa görüntülerinde de gözlemleyebileceğiniz üzere, Kitabü'l-Fiten'de deniyor ki Şam'da, yani Kuzey'de Müslüman bir adam çıkacak (Kur'an Arapçasında "şâm" kelimesi aslında "kuzey tarafları" mânâsındadır). Yine deniyor ki onun ardından Mısır'da bir adam çıkacak ve ardından Şamlı veya Kuzeyli, Mısırlıyı yenecek. Aynı kaynağa göre bu sıralarda İfrikıyye'de, yani Libya ve Tunus'ta, 12 yıl hüküm sürmüş bir liderden sonra bir fitne (işkence-zulüm) olacak. Bu fitnenin sonunda da esmer bir adam İfrikıyye'de başa geçerek fitneyi sona erdirecek. Daha sonra bu Kuzeyli'nin ardından başka bir Kuzeyli başa geçecek. Bu ikinci Kuzeyli ile İfrikıyyeli lider daha sonra kılavuzlanmış (mehdî) halifenin yardımcıları olacaklar. Bu halifeyle beraber, "mehdî reşid halifeler" (hulefa-yı raşidîn-i mehdiyyîn) devri Hz. Ali'den veya belki de Emevî hükümdarlarının en iyisi olan Ömer bin Abdülaziz'den sonra tekrar başlamış olacak.

Eğer bu rivayetler doğruysa, ilk Kuzeyli lider, Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Bu durumda onun ardından başa geçecek ve ona yenilecek olan Mısırlı, diktatör Sisi olur. İfrikıyye yani Libya ve Tunus'taki fitne de 2011'de başlayan olabilir. Fakat burada bir zorluk vardır: 12 yıl hüküm süren emîr kimdir? Fitnenin yoğunlaştığı Libya'ya en son Kaddafi hükmetti ve o da 12 seneden çok daha fazla bir süre baştaydı. Fakat acaba şunu tahmin edebilir miyiz ki yılların tam sayısı verilmek istenmeyip 12 denirken aslında "uzun süren bir hükümdarlık" kast edilmiştir veya belki de râvilerden biri sayıyı şaşırmıştır? Bu durumda o hükümdar yine de Kaddafi veya belki Tunus diktatörü Zeynelabidin bin Ali olup çıkacak fitne de 2011'den beri devam edegelen olabilir. Bu tahminler doğru ise bekleyebiliriz ki Müslümanlar "mehdi (kılavuzlanan)" denilen lider etrafında tekrar birleşip hilafeti birkaç on-yıl içinde tekrar kuracaklardır.

Tekrar etmek gerekirse, bu rivayetler sahih olmayabilir. Sahih olsalar bile bunlara dair tahminim yanlış olabilir. Ancak işin gereği de zaten budur; çünkü geleceğe dair haberlerde "zamanda yolculuk" literatürünün paradoksları ve tuhaflıkları cârîdir. Zamanda yolculuğa dair bilim ve bilim kurgu literatürüne hâkim olanlar anlamışlardır ki burada ne demek istiyorum. Diğer okuyucular için bunu daha iyi açıklamak isterdim, ancak bunu yapmak konuyu dağıtmaya sebeb olurdu, fizik ve mantık ilimleriyle bilim kurgu edebiyatının derinliklerine girmek gerekirdi. O yüzden şu kadarını söylemekle yetineyim ki Allah gelecekten haber verdiğinde bunu ancak üstü kapalı olarak ve belirsizliklerle dolu olarak yapar, ta ki tarihin akışı bir kaos hâlini almasın ve gaybın genel gizliliği kuralı cari kalsın.

Not 1: Bu yazı son olarak 6 Haziran 2017 tarihinde, sabah saat sekiz civarında güncellendi.

Not 2: Bahsettiğim iki rivayeti, bunları okuduğum çeviriden aşağıya alıyorum, ancak iki düzeltme yapayım: Çeviride Naîm b. Hammad denmiş, ama ön ismin doğru okunuşu Nuaym'dır. Yine çeviride Afrika denen yer de bugün bildiğimiz Afrika kıtası değil, Romalıların Afrika eyaleti olup Arapların "İfrikıyye" dediği yerdir, ki aslında Libya-Tunus havalisidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder