14 Aralık 2015 Pazartesi

Nuaym'ın Kitabü'l-Fiten'indeki Rivayetlerde Arap Baharı ve Sonrası Haber mi Verildi?

Nu'aym bin Hammad adında bir hadis âliminin bir "Kitabü'l-Fiten'i" vardır ki burada Peygamberimiz ve ashabdan olan rivayetlerle âhir zaman fitneleri anlatılır. Zannımca bu kitabın rivayetleri zayıf sayılmaktadır; ancak zayıf rivayetler, tamamen mevzu (uydurma) olmadıkça biraz sahihlik payı bulundurup bazı konularda düşünce malzemesi teşkil edebilirler. Bunlara hüküm bina edilemez, din (yasa) bunlara dayanmaz, ama bunlar hakkında düşünmekten zarar gelmeyecektir. Dahası, aşağıda göreceğiniz üzere, bu hadisleri uydurmak için düşünülebilir herhangi bir sebep olmadığından ve bunlar İsrailiyyat kaynaklı da olamaz göründüklerinden, bu hadislerin statüsü belki de aslında "sahih" olabilir.

Bu sayfanın en altında göreceğiniz sayfa görüntülerinde de gözlemleyebileceğiniz üzere, Kitabü'l-Fiten'de deniyor ki Şam'da, yani Kuzey'de Müslüman bir adam çıkacak (Kur'an Arapçasında "şâm" kelimesi aslında "kuzey tarafları" mânâsındadır). Yine deniyor ki onun ardından Mısır'da bir adam çıkacak ve ardından Şamlı veya Kuzeyli, Mısırlıyı yenecek. Aynı kaynağa göre bu sıralarda İfrikıyye'de, yani Libya ve Tunus'ta, 12 yıl hüküm sürmüş bir liderden sonra bir fitne (işkence-zulüm) olacak. Bu fitnenin sonunda da esmer bir adam İfrikıyye'de başa geçerek fitneyi sona erdirecek. Daha sonra bu Kuzeyli'nin ardından başka bir Kuzeyli başa geçecek. Bu ikinci Kuzeyli ile İfrikıyyeli lider daha sonra kılavuzlanmış (mehdî) halifenin yardımcıları olacaklar. Bu halifeyle beraber, "mehdî reşid halifeler" (hulefa-yı raşidîn-i mehdiyyîn) devri Hz. Ali'den veya belki de Emevî hükümdarlarının en iyisi olan Ömer bin Abdülaziz'den sonra tekrar başlamış olacak.