Sayfalar

8 Kasım 2014 Cumartesi

Osmanlı Mirasımıza Karşı İki İtiraz ve Cevapları

1396 Niğbolu Savaşı, 1523 tarihli minyatür.*
İtiraz: "Osmanlı hanedanının hepsi Avrupalara çıkmışken biz nasıl Osmanlı torunu olabiliriz?"

Cevap: "Osmanlı torunuyum" diyenler elbette Osmanlı hanedanını kast etmiyorlar. Gerçi özellikle halkın içine karışan hanedan kızları yoluyla, bir miktar hanedan soyu da var aramızda, ancak Osmanlı torunu olmak demek Osmanlı medeniyetini kuran ve yaşatan halkın torunu olmak demektir. Aksini iddia etmek için bazıları ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar, şu bir gerçektir ki bu ülkeye Osmanlı devleti yakın zamana kadar yüzyıllar boyunca damgasını vurmuştur ve bu ülkenin halkı, özellikle de Anadolu-Rumeli Türkleri de denebilecek olan halk tam anlamıyla Osmanlı torunudur.

Ayrıca Osmanlı hanedanının Türkiye'den gitmeleri kendi kararları ve suçları değildir. Kovulmuşlardır ve geri gelmelerine uzun süre izin verilmemiştir. Komiktir ki bu sebeple onları kınamaya kalkışanların çoğu öyle insanlardır ki bir yolunu bulsalar Avrupa ve Amerika'da yaşamayı Türkiye'de yaşamaya tercih ederler, halbuki üstelik Osmanlı hanedanının aksine onlar buna zorlanmamaktadırlar.

İtiraz: "Osmanlı padişahlarının çoğunun annesi ve eşleri gayri-Türk olduğundan Osmanlıların soyu Türk değildir, dolayısıyla biz Türklerle nasıl alakaları olabilir? Osmanlıya tutunmanın tek amacı İslamcılık, ümmetçiliktir."

Cevap: Bunu söyleyenler kendi soylarını safkan Orta Asya Türkü mü sanıyorlar da Osmanlı hanedanının soyu hakkında böyle bir itirazda bulunuyorlar? Yapılan bütün genetik çalışmalara göre Anadolu-Rumeli Türkleri genel itibarıyla Anadolu ve Rumelinin yerli halkının soyundan gelirler. Bu çalışmalarda en ziyade yüzde 80-90 gibi oranlar verilir. Buna göre, Orta Asyalı Türk olan atalarımız sadece yüzde 5-10 kadardır, yüzde 5-10 kadar da İran ve Afganistan civarından gelen atalarımız vardır. Bu oranları yüzde 5-10 değil de, yüzde 20-30 olarak düşünsek dahi, değişen fazla bir şey yoktur: Atalarımız arasında Anadolu-Rumeli yerlilerinin çoğunluk oluşu tartışılmazdır. Zaten yüzünüze bir bakın: Orta Asyalılara mı daha çok benziyorsunuz, yoksa civar ülkelerden bir veya birkaçının (Yunanistan, Balkan ülkeleri, İran, Kafkas ülkeleri, Suriye) ahalilerine mi? Gördüğünüz gibi kendiniz de Osmanlı hanedanından çok farklı değilsiniz "ırk" bakımından, ey Osmanlı hanedanına karşı ırkçılık edenler!

Osmanlıları ve onların İslamî ana-kimliğini önemli görmek ümmetçilik veya İslamcılık diye isimlendirilemez. Bu sadece kendi ülkesinin mirasına sahip çıkmaktır. Ancak Osmanlı medeniyetinin Müslüman yönüne garezi olan varsa, Türkiye'nin Müslüman ahalisi olan bizlere yönelik bu düşmanlığı hoş görmemizi hiç kimse bizden beklemesin. Böyle kimseler bunun yerine içlerindeki İslam düşmanlığı ve kini yok etsinler.

* Resim Wikipedia'dan alındı; kamu malı (public domain) statüsündedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder